Annons

Annons

Annons

Annons

Rödkulleprojektet

"Vi vill inte ha någon utbyggnad här"

Markägare i Ullådalen är djupt oroade över de effekter Rödkulleprojektet kommer att få, både för dem själva som markägare och för hela Åre. De vill att projektet stoppas.

Markägarna Mats Kålen, Allan Andersson, Gunnar Wikström, Bengt Persson, Arne Granlöf och Sören Kristensson vill inte alls ha något Rödkulleprojekt i Ullådalen. Att ingen ansvarig politiker kontaktat dem om projektet tycker de är bedrövligt.

Annons

De är sex markägare som äger mark på nedre sidan av Ullådalsvägen och bort mot Ullsjön. På övre sidan Ullådalsvägen ligger marken som nu ägs av Björn Dählie och hans samarbetspartners och som ska byggas ut i Rödkulleprojektet.

Totalt talas det om 5000 till 9000 bäddar i projektet, som väntas byggas ut i etapper över 20 år.

De här markägarna är mycket oroliga. Redan nu översvämmas deras marker av turister, speciellt under barmarksperioden blir de fler och fler.

Och när de nya bäddarna fylls upp med nya människor, var ska de ta vägen för rekreation?

– Det här kommer att bli deras lekstuga, säger de och pekar ut över dalen mot Mullfjället.

De är inte emot utveckling i Åredalen men tycker att det här har gått för fort. Varken Dählie eller någon ansvarig politiker från Åre kommun har kontaktat dem och frågat vad de tycker, trots att de måste veta att de som ska fylla alla planerade bäddar kommer att utnyttja deras marker för rekreation. Det är här de kommer att åka längd, gå på tur och fjällvandra.

Annons

Annons

För vart skulle de annars ta vägen?

Alla vittnar de om hur mycket folk som utnyttjar markerna redan i dag. De blir bara fler och fler och mest ökar det under barmarkssäsongen.

De vill själva kunna utnyttja sina egna marker för jakt och rekreation, njuta av naturen, plocka bär och svamp, men det blir allt svårare.

– För tio år sedan gick det bedriva småviltsjakt här men det går inte längre, säger Mats Kålen.

De vet att många i Åre tycker likadant som dem, att många är skeptiska mot Rödkulleprojektet och dess storlek. Men när Åre kommuns planprogram var ute på samråd var det få förutom stugägarna i Buustamon som opponerade sig.

Det har inte varit några riktiga proteststormar mot projektet. Fem markägare i Ullådalen har till och med släppt till mark till projektet.

• Varför är det så, tror ni?

– Folk vill inte stöta sig, de kanske jobbar hos Skistar eller någon annan som är med i projektet.

Den politiska processen litar de inte ett dugg på. De anser att politikerna helt satt sig i knä på exploatörerna. Det hörs tydligt när ledande politiker och tjänstemän på samrådsmöte säger att det är synd om Dählie som kommit hit och lagt så mycket pengar om han inte får bygga.

De undrar vidare över kommunens och näringens gemensamma Vision 2020 som säger att det ska finnas 50 000 bäddar i Åredalen år 2020. I dag finns cirka 32 000 och såvitt de förstår är det ytterst sällan som de fylls upp. De var definitivt inte fulla i år.

Annons

Därför tycker de att hela projektet ska stoppas. De vill inte se någon utbyggnad i Rödkullen och Ullådalen överhuvudtaget för tillfället.

– Vi ska väl fylla upp det vi har först, säger Allan Andersson.

Annons

Fakta

Rödkulleprojektet

Norske skidkungen Björn Dählie har köpt upp stora markområden i Rödkullen/Ullådalen och planerar tillsammans med andra markägare en stor utbyggnad av en ”Åres femte by” i området.

Tanken är att området ska byggas ut i etapper med upp till 9000 bäddar under en 20-årsperiod.

Åre kommun är positivt inställd till utbyggnad och står bakom ett planprogram som varit ute på samråd under våren/sommaren. Kritiska synpunkter kom då in från stugägarna i Buustamon, markägare i Ullådalen och länsstyrelsen, som anser att ett planprogram inte räcker utan det krävs en giltig översiktsplan för en så stor exploatering.

Det här är sista chansen för oss att protestera innan beslut fattas, menar markägarna i Ullådalen, från vänster Mats Kålen, Allan Andersson, Gunnar Wikström, Bengt Persson, Arne Granlöf och Sören Kristensson. Deras önskan är att Rödkulleprojektet stoppas.

Markägarna i Ullådalen, från vänster Mats Kålen, Allan Andersson, Gunnar Wikström, Bengt Persson (skymd), Arne Granlöf och Sören Kristensson vill bevara det enda orörda fjällområde som finns i Åre, både för egen del och för hela Åres skull.


Elisabet Rydell-Janson

elisabet.rydell-janson@ltz.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan