Annons

Annons

Annons

Rödkulleprojektet

Dämpat på samrådsmöte om Rödkulleprojekt

Söndagens samrådsmöte om Rödkulleprojektet i Åre blev långt och lugnt. Björn Dählie beskrev sina planer med stor entusiasm, men möttes inte av några ovationer av den svårflörtade publiken.

Det var inte helt fullsatt i åhörarsalen på Holiday Club. Men för en söndagskväll var det ändå en betydlig samling åhörare som samlats för att höra de två Björnarna, först stadsarkitekten Reuterswärd och sedan huvudexploatören, Dählie själv, beskriva planerna.

Planprogrammet för Rödkullen, som det heter, ingår i kommunens och näringens vision 2020 enligt vilken Åre år 2020 ska ha 50 000 bäddar.

Med detta projekt, plus den pågående utbyggnaden i Västra Björnen, tillsammans cirka 14 000 bäddar, kommer man nästan upp i den siffran, förklarade Reuterswärd.

– Det rör sig om astronomiska pengar, cirka två miljarder för hela projektet. Det väntas ta upp till 20 år att bygga men i vilken ända man ska börja och hur många detaljplaner det blir vet man inte än, sade Reuterswärd.

Annons

Dählie kunde inte nog betona sina varma känslor för Åre, som han kallar ”Skandinaviens främsta skidort”. Han är säker på att Åre tål en sådan utbyggnad och att den kommer att attrahera nya målgrupper som i dag inte finner vad de letar efter i Åre.

Annons

Frågestunden efteråt dominerades av viss skepsis, i synnerhet till utbyggnad i Buustamon, men även till hur utbyggnad ska påverka trafik och infrastruktur, och öka belastningen på miljön.

Arne Hafstad påpekade att det förmodligen skulle komma att stå en till två skotrar utanför varje byggd stuga. Hur löser man det?

– Ja, skoterförbud! sade Reuterswärd.

– Tack, sade Hafstad.

Naturskyddsföreningens Ulf von Sydow ville veta om det inte stred mot plan- och bygglagen att bygga ut när det inte fanns stöd i någon översiktsplan.

Reuterswärd höll med i viss mån, det var därför man gjort ett så ingående planprogram.

– Vi bryter inte särskilt mycket mot översiktsplanen, det har funnits planer för området förr. Men då gick det inte komma överens med markägarna, det har tagit tio år att komma fram till detta, så nu är det bråttom, sade han.

Årebon Hansi Wiesner undrade om Åre verkligen behöver 15 000 nya bäddar, var det inte bättre att satsa på att försöka fylla de som redan finns?

– Nej, svarade kommunalrådet Eva Hellstrand (C). Turism är kommunens viktigaste näring.

– Och då kan man inte sluta bygga, då måste man fortsätta, sade hon och lade till att varma bäddar snabbt blir kalla när lånen är betalda.

Någon ville veta om det satts någon gräns för hur mycket Åreskutan tål, om det verkligen är tillrådligt att bygga på alla fjällets sidor.

Den frågan fick inget klart svar.

Annons

Björn Dählie beskrev med egna ”skrytebilder” hur han vill utveckla Rödkullen och Ullådalen: med exklusivt ski-in-ski-out-boende i ”AAA-läge”, god service, fler längdspår och flotta jakt- och fiskeupplevelser.

Annons

Om Björn Dählie hade väntat sig ovationer från åhörarna i söndags för att han vill plöja ner två miljarder i Rödkulleprojektet så blev han besviken. Men folk lyssnade intresserat till hans mycket entusiastiska presentation av projektet.

Maths O Sundqvist är medexploatör i projektet men höll låg profil och satt tyst och lyssnade till varje ord på mötet.

Maths O Sundqvist fanns bland åhörarna. Han äger en mindre del av marken som ingår i projektet.

Björn Dählie försökte övertyga publiken om projektets förträfflighet.

Enligt kommunalrådet Eva Hellstrand (C), närmast, går det inte stoppa utbyggnaden av Åre eftersom turism är viktigaste näringen och varma bäddar snabbt blir kalla när lånen är betalda.

Arne Hafstad, närmast, och Ati Larsson, intill honom, ville veta hur trafikfrågorna ska lösas.

Behöver vi 15 000 nya bäddar i Åre? Ska vi inte satsa på att försöka fylla de vi redan har i stället? Årebo Hansi Wiesner var skeptisk till exploateringsplanerna.


Elisabet Rydell-Janson

elisabet.rydell-janson@ltz.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan