Annons

Annons

Annons

Rödkulleprojektet

Dählie och Sundqvist bygger stugby i Ullådalen-Rödkullen

Björn Dählies planerade exploatering i Ullådalen-Rödkullen är i startgroparna. Med i projektet är Skistar men också Maths O Sundqvist, som äger en del av marken och enligt Dählie gärna vill ha en aktiv del i det hela.

Samtidigt sprids oro över projektets storlek.

Sedan 2009 har skidkungen Björn Dählie köpt upp stora markfastigheter i Ullådalen/Rödkullen. Där han inte köpt marken har han slutit avtal med markägarna och nu är han redo att starta sitt största Åreprojekt hittills.

En av markägarna Dählie har avtal med är Maths O Sundqvist och i en kommentar till Mittnytt säger Dählie att Sundqvist gärna vill gå in aktivt i projektet. LT har försökt nå Sundqvist för att höra hans syn på saken men inte lyckats nå honom.

Åres kommunstyrelse godkände nyligen Dählies planläggningsansökan och ett planprogram väntas bli klart i mars.

Men allt är inte frid och fröjd. En delvis inaktuell projektskiss har cirkulerat och skapat viss oro bland stugägare i Buustamon

Skissen, som ritats av Dählies projektarktitekter, visar en jättestor exploatering med 333 hus varav 158 radhus och 175 fristående hus. Av dessa är ett 20-tal lyxvillor på 500 kvadrat, övriga fritidshus på 250 kvadrat eller lägenhetshus med fyra lägenheter. Den nya bebyggelsen sträcker sig från söder om Rödkullen upp till Ullådalsstugan.

Annons

Annons

– Ullådalen blir ett nytt Årebjörnen, befarar en stugägare som vill vara anonym. Personen finner planerna förskräckliga men vill inte stöta sig med grannar som kan ha andra åsikter.

På skissen finns också inritat ett vägnät med bilväg till samtliga fastigheter, vilket inte är fallet i dag i Buustamon. Detta oroar de stugägare som vill behålla lugnet och tystnaden i området.

Åre kommuns stadsarkitekt Björn Reuterswärd är djupt irriterad över skissen och att den cirkulerar bland sakägare och andra berörda. Han vill kraftigt understryka att detta inte är något kommunen står bakom. Han ser stora problem med såväl radhusen som vägnätet.

Han påpekar att det nu inleds en lång planprocess där alla ska få möjlighet att ge sina synpunkter i samråd och utställningsfaser. Det kommer också att bli allmänna informationsmöten.

Men Reuterswärd sticker inte under stol med att det rör sig om en stor utbyggnad. Det är Åres så kallade ”femte by” som ska byggas här, vilket förutom bäddar betyder såväl restauranger som butiker, ett slags nytt Årebjörnen fast mindre. Trafiken i området kommer att öka och kommunen vill därför att Dählie betalar för en bättre utfart från Ullådalsvägen till E14, helst en rondell.

– Men det tycker inte Dählie är någon god idé, säger Reuterswärd, som också understryker att detaljplaneringen ska ske i flera etapper.

– Det blir inte som i Västra Björnen där man gjorde en enda stor plan på en gång, säger han.

Annons

Det finns också andra som vill bygga i området. Ullådalsstugans norska ägare vill bygga om backrestaurangen till ett mindre hotell istället. De har dock inte kommit in med något förslag till kommunen än, enligt Reuterswärd.

Annons

Fakta

Exploateringsplaner Ullådalen/Rödkullen

Björn Dählie har via företaget Dähliebyn Åre AB köpt upp flera markfastigheter i Ullådalen, inklusive Åre England 1:2 och delar av Åre Berge 3:14 och 3:18, och slutit avtal med andra markägare, däribland Maths O Sundqvist som äger fastigheten Åre England 1:3.

Flera av fastigheterna sträcker sig ända från söder om E14 och norrut till Ullådalen.

Även Skistar äger två fastigheter som ingår i projektet.

Exploateringsområdet ligger mellan Ullådalsvägen och Skistars skidområde och sträcker sig från Ullådalsvägens första hårnålskurva upp till Ullådalsstugan är riksintresse för friluftslivet. De nedre delarna är riksintressant kulturbygd.

Åres kommunstyrelse har godkänt att området planläggs och ett förslag till planprogram väntas bli klart i mars.

Norske skidlegenden Björn Dählie, här under inspelningarna av tv3:s Landskampen på Åresjön, är nu även i startgroparna för sitt största Åreprojekt hittills, skapandet av en femte by i Ullådalen/Rödkullen.


Elisabet Rydell-Janson

elisabet.rydell-janson@ltz.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan