Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bortom det snäva egenintresset

/

Annons

Med uttalanden om att näringslivet är ett ”särintresse” har statsminister Reinfeldt väckt ont blod i företagskretsar. Att samhället består av en mängd aktörer med olika och delvis motstridiga intressen är i och för sig ingen kontroversiell ståndpunkt. Det väsentliga är vår förmåga att jämka samman alla viljor till en fungerande helhet. Det behöver inte vara så svårt som det låter. Många frågor förenar, vilket den kommunranking över företagsklimatet som Svenskt Näringsliv presenterade på måndagen visar. Rankingen är en sammanvägning av en rad faktorer.

Att kommuner som har lagt ut mycket verksamhet på entreprenad automatiskt premieras i SN:s ranking, är ett typiskt exempel på särintressets subjektiva måttstock. Som vanligt kniper Täby förstaplatsen när det gäller privatiseringar, alltså samma Täby som har avvecklat den kommunala hemtjänsten och där landets största gymnasieskola, under stora protester, slumpades bort till priset av inventarierna.

SN:s ranking baseras dock på mer än nyliberal privatiseringspolitik. Störst vikt läggs på företagarnas egen inställning till näringslivsklimatet. Och här uppmärksammas många problem som ligger i allas intresse att åtgärda. Bland Åres företagare framhålls till exempel svårigheterna med att hitta rätt kompetens och avsaknaden av goda kontakter mellan skola och näringsliv. Samtidigt som Sverige har en stor arbetslöshet, misslyckas många arbetsgivare i sina anställningsförsök. Här finns ett gemensamt intresse som förenar arbetsmarknadens parter. Fokus måste vara på gymnasiet, komvux och den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Vad regeringen gör? Man har underfinansierat gymnasiet, minskat platserna i vuxenutbildningen och nyligen kunde vi läsa att Arbetsförmedlingen under de senaste 5 åren har skickat tillbaka 18 miljarder kronor till statskassan – samtidigt som vi har 7,8 procents arbetslöshet!

En arbetsgivare måste i varje läge eftersträva att anställa den ”bästa personen”, sa Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström när han medverkade i söndagens Agenda. Just det, att hitta rätt kompetens är viktigare än att betala lägsta möjliga pris. Att vara bäst lämpad betyder ofta att ha en adekvat utbildning – precis det som många arbetslösa, särskilt unga, saknar.

När Svenskt Näringsliv väljer att se bortom det snäva egenintresset, blir det en konstruktiv röst i samhällsdebatten. För såväl företagare som löntagare.

Annons
Annons
Annons