Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunerna kan minska trafikolyckorna i Jämtland

/

Annons

Under 2012 skadades eller dödades 584 personer i trafiken i Jämtland. Det är 29 fler än året innan. Mycket återstår att göra för att öka trafiksäkerheten i Jämtland och kommunerna har ett stort ansvar. Jämtland kommer på sjunde plats i Statoils och NTF:s trafikskadeindex 2013. Indexet mäter antalet skadade och dödade i trafiken i Sveriges län och kommuner i förhållande till antalet invånare. Ju färre som skadats eller förolyckats desto högre placering. Kommunerna rangordnas utifrån olyckorna på de kommunala vägarna.

Östersund var den kommun i Jämtland som i förhållande till sin befolkningsstorlek hade flest drabbade, 155 personer. I två kommuner, Berg och Ragunda, var det ingen som skadades. Många mänskliga tragedier ligger bakom dessa siffror. Inte minst för dem som förlorat en nära anhörig eller för den som fått men för livet efter en allvarlig olycka. Det är naturligt att kommuner med lite trafik har få olyckor i förhållande till folkmängden. Men att skillnaderna är så stora mellan våra större svenska städer är uppseendeväckande. I Malmö är till exempel risken att skadas i trafiken mer än dubbelt så stor som i Göteborg. Kommunerna kan göra mycket för att minska olyckorna på de kommunala vägarna. De kan agera mer kraftfullt för att inte hastighetsgränserna ska överskridas, framförallt på vägar med de allra lägsta fartgränserna där biltrafiken oftast blandas med gående och cyklister. Det krävs fysiska åtgärder som cirkulationsplatser och gupp. Det är också viktigt att anpassa fartgränserna till vägarnas standard. Då kommer fler att hålla hastigheten frivilligt. Dessutom kan en förstärkt gatubelysning vid övergångsställen och andra gångpassager spela en stor roll, eftersom många fotgängarolyckor sker i mörker. Kommunerna kan också satsa mer på att skapa säkra gång-, cykel- och mopedpassager, samt främja användningen av cykel- och mopedhjälm. För att minska antalet dödade och skadade i trafiken måste vi bilister bli bättre på att hålla hastigheten. Men vi måste också vara pigga och alerta bakom ratten. Ny forskning visar att för chaufförer som dricker kaffe är risken att krocka 63 procent mindre. En kopp kaffe och en paus längs vägen kan ha stor betydelse för trafiksäkerheten, särskilt vid längre sträckor. Det krävs en bred samling för att minska antalet trafikolyckor. Det gäller såklart de myndigheter och kommuner som är ansvariga för trafiksäkerheten. Men det gäller också oss bilister som kan ta ett större ansvar för våra medtrafikanter.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons