Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åre styrs av sällsam trio

/
  • Centerpartiet och Västjämtlands Väl frågar vilken människosyn majoriteten i Åre kommun egentligen företräder? Varför värderas medborgarna olika beroende på hur långt ifrån stråket de har valt att bo och leva? I en kommun med en yta som är större än landskapen Blekinge och Halland tillsammans måste man väl ändå ta hänsyn till att avstånd kostar och att det inte går att applicera ett urbant perspektiv på frågor som rör medborgarnas samhällsservice? Det är inte där kommunens ekonomiska problem ligger, skriver företrädare för Åres opposition.

Annons

Sedan valet i höstas har vi sett flera märkliga girar i navigeringen av vårt gemensamma, kommunala skepp - Åreskutan. Kaptenen på skutan är en socialdemokrat, före detta kommunal tjänsteman, som förlänats betydande maktbefogenheter att sköta ordergivningen, både som ordförande i kommunstyrelsen och som ordförande i det kommunala bostadsbolaget Årehus AB. På sin högra sida har han en moderat som överstyrman, också han sprungen ur den kommunala förvaltningen. Alltså två före detta kommunala tjänstemän på kommandobryggan.

I maskinrummet förs befälet av det tillväxtfientliga miljöpartiet. I sin roll som ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar hon för att kanalisera exploateringsenergin från den dynamiska näringslivsmotorn ut i kommunens alla bygder. Kommer maskinbefälet från miljöpartiet att underlätta VM 2019 genom att driva på takten i planeringsarbetet eller kommer hon att bromsa utvecklingen med hänvisning till sin partibok? Denna sällsamma trojka bestående av (S), (M) och (Mp) har egentligen vitt skilda inriktningar rent ideologiskt. Den gemensamma nämnaren är att de alla tre företräder en centralistisk världsbild. Kursen på Åreskutan ställs därför in på en färd från en levande landsbygd till att lägga det mesta av resurserna på "tillväxtstråket". Tillväxt sägs bara vara prioriterad längs sträckan Mörsil - Duved och Åreskutans socialdemokratiska kapten hävdar öppet att det vore bäst att samla resurserna dit.

Från Centerpartiet och Västjämtlands Väl ställer vi oss frågan vilken människosyn majoriteten egentligen företräder? Varför värderas medborgarna olika beroende på hur långt ifrån stråket de har valt att bo och leva? I en kommun med en yta som är större än landskapen Blekinge och Halland tillsammans måste man väl ändå ta hänsyn till att avstånd kostar och att det inte går att applicera ett urbant perspektiv på frågor som rör medborgarnas samhällsservice? Det är inte där kommunens ekonomiska problem ligger.

De stora underskotten står barn- och utbildningsnämnden (BUN) för. Detta är ingenting nytt och den politiska ledningen av BUN är intakt med samma moderata styre som tidigare. Enda skillnaden är att (M) nu har valt att styra sin nämnd som underbefäl till en socialdemokratisk kapten. I praktiken styrs ju fortfarande BUN av (M) - men nu som ett lydparti under socialistisk flagg.

Sedan kommer vi till det faktum att majoritetens alla ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen samt alla personer som är ordföranden i de olika kommunala nämnderna är bosatta längs "tillväxtstråket" Mörsil - Duved. Ingen är bosatt i Kallbygden, Storsjöbygden, Mattmar eller väster om Duved. Detta väcker frågor om vilket intresse dessa personer med störst inflytande egentligen har för de områden som ligger utanför deras eget "tillväxtstråk"?

Slutligen ställer vi oss frågan varför viktiga och tunga beslut i kommunstyrelsen (KS) inte verkställs? På mötet i december beslutades enhälligt att BUN skulle återrapportera sina förslag om kraftiga kostnadsminskningar till KS sammanträde i februari. Vidare bestämdes att om BUN underlåter att återrapportera så tar KS över kommandot och beslutar om övergripande åtgärder för att få BUNs ekonomi i balans. Vad hände? På KS februarimöte fanns detta ärende inte ens med på dagordningen!

Att viktiga politiska beslut inte verkställs är anmärkningsvärt och regelvidrigt. Centerpartiet och Västjämtlands Väl ser mycket allvarligt på detta.

Vi är oroliga över att Åreskutan just nu hanteras som ett skepp som driver omkring på öppet hav utan vare sig sjökort, kompass eller roder. Dessutom är vi inte ens säkra på att maskinen är igång.

Daniel Danielsson (C), oppositionsråd     

Monica Henriksson (C), kommunstyrelsen

Can Savran (C), kommunstyrelsen

Jörgen Encke (VV), kommunstyrelsen

Mikael Sundman (VV), kommunstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons