Ny lag kan bli dråpslag för bygde- och släktforskning

Enligt uppgift vill regeringen lagfästa att bybor från Siljeåsen, Nagasjön, Jorm, Fagerdal, Strand, Vängel och Rörström skrivs på samma ort – i Strömsund. – En katastrof för forskningen, säger Mikael Stedt.

Intresset för släktforskning växer hela tiden, inte minst bland ungdomar, säger Mikael Stedt som leder studiecirklar i ämnet.

– Det finns större intresse än man tror bland yngre, men undangömt, det räknas väl som lite genant.

Han håller två kurser varje år. Efterfrågan är stor så det skulle behövas flera, men i stället ser framtiden mörk ut för släktforskare.

Mikael Stedt är oroad över regeringens planer att radikalt ändra folkbokföringen i landet.

– Det kan betecknas som katastrof.

I dag tillhör varje människa en församling. Tidigare hette det socken, men det geografiska området var i princip det samma. Denna indelning av landet har existerat sedan 1600-talet. Människors födelse, bostadsort, vigsel och död har hela tiden bokförts i individens socken/församling. Det är därför möjligt att följa människors väg, från vaggan till graven, under flera generationer bakåt.

Det nya förslaget innebär att personen folkbokförs endast på kommun och fastighet. De människor som i dag är bokförda i någon av Sveriges 1 439 församlingar fördelas i stället på landets 290 kommuner.

I praktiken innebär det att personer födda i Siljeåsen, Nagasjön, Jorm, Fagerdal, Strand, Vängel eller Rörström i ett klubbslag kommer att ha födelseort "Strömsund". Nämnda orter tillhör i dag sju olika församlingar; Alanäs, Bodum, Frostviken, Hammerdal, Ström, Fjällsjö och Tåsjö.

– Det kommer att bli mycket svårt i framtiden, inte bara för släktforskare utan för all bygdeforskning, säger Mikael Stedt.

Förslaget kom från Finansdepartementet (SOU 2000:17). Starka protester från många håll ledde till att regeringen tillsatte en utredning, Folkbokföringsutredningen. Utredarnas förslag (SOU 2009:75) är att man behåller den gamla geografiska indelningen, men döper om "församling" till "kommundistrikt".

Detta gillades av de allra flesta remissinstanserna, men i dagsläget har Finansdepartementet enligt uppgift förkastat såväl utredarförslag som remissyttranden och vill i stället lägga fram det ursprungliga förslaget, nämligen att människor ska folkbokföras på kommun och fastighet och att församlingsindelningen avvecklas.

Arkivarie Mats Göransson på Östersunds Landsarkiv är mycket bekymrad.

– Hela kontinuiteten försvinner, och det gäller inte bara folkbokföringen. Alla gamla statliga arkiv är uppbyggda på sockenbegreppet.

Forskningsbehovet gäller inte bara historia, utan medicin, ekonomi, samhällsvetenskap, med mera.

Mats Göransson säger att raseringen påbörjades redan när Lantmäteriet tog bort församlingsbegreppet och i stället endast använder kommun och fastighetsnummer. Om regeringen klubbar det befarade beslutet är kulturmordet ett faktum.

– Jag tycker att det är konstigt att de inte inser vad det innebär ur det historiska perspektivet.

Dela
  • +1 Intressant!