På ltz.se sparas viss data i cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda våra tjänster godkänner du detta.
⇒ Om cookies och personuppgifter
Annons

"Elda bara naturligt material i brasan"

+
Läs senare
/

Majbrasan kan vara en miljöbov. En brasa med fel skräp frigör farliga kemiska miljögifter som i värsta fall kan ge cancer. – Miljöpåverkan från en brasa eldad med fel skräp kan överstiga det som släpps ut från en stor industri under ett helt år, säger Christer Forsgren, miljö- och teknikchef på Stena metall.

Snart är det Valborg vilket betyder majbrasor i massor. Villaägare, föreningar och andra tar chansen att elda upp både gammalt bråte och trädgårdsavfall. Mycket är okej att elda utan någon större miljöpåverkan, men det finns restriktioner.

Arsenik, koppar och krom är exempel på tungmetaller som sedan lätt sprids i grundvattnet.

– Vanligt är att man eldar målade, lackade och tryckimpregnerade plankor. När de brinner frigörs tungmetaller som finns kvar i askan när elden slocknat, säger Christer Forsgren.

Flera studier visar att utsläppen av organiska miljögifter från öppen eldning överstiger de från anläggningar där avfall bränns.

– Det krävs mer kunskap för att vi ska göra rätt, precis som vi lär oss att källsortera hushållsavfall bör vi lära oss att elda, säger Christer Forsgren.

Plast är ytterligare ett exempel på något som inte ska eldas.

– Det är dessutom olagligt då det räknas som avfallsförbränning och avfallsförbränning får endast göras av de som har tillstånd.

Ibland, uppger Christer Forsgren, kan det vara en god idé att köra trädgårdsavfall till återvinningscentralen.

– Där blir det elektricitet och fjärrvärme under miljökontrollerade former.

Enligt Christer Forsgren ska man anmäla till räddningstjänsten att man tänder majbrasa. Annars kan brandkåren skickas dit för att de tror att det brinner.

I samband med att Vinterparken stänger, tänds en stor majbrasa i Badhusparken. Och arrangören söker alltid tillstånd hos polisen.

Håkan Åvall, ansvarig för Vinterparken, berättar att de är försiktiga. Han uppger att de dessutom bara eldar med bränsle från skogen.

– På måndag kommer en stor bil från en skogsröjning med material till årets majbrasa.

Jari Hiltula är miljöchef på Östersunds kommun. Han förespråkar trädgårdsavfall i brasorna och bannlyser allt som är konstgjort.

– Onaturliga material ger dels en dålig förbränning och dels skador på miljön.

Att elda förnuftigt för en trevlig Valborg är hans konkreta tips till LT:s läsare.

 • Elda miljövänligt

  Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är den som tänder elden som har det juridiska ansvaret. Du får bränna av mark, elda trädgårdsavfall och göra upp lägereld eller valborgsmässoeld, under förutsättning att det är tillåtet i kommunen där du bor eller att det inte råder eldningsförbud.

  Ja till eldning av löv, ris, vass, halm, grenar, stubbar samt obehandlat trä. Elda torrt material, då minskar utsläpp av miljöstörande ämnen.

  Nej till eldning av plast, gummi, textil, presenningar, väskor, avloppsrör, sportskor, tryckimpregnerat, lackat eller målat trä, läder, rep, spånskivor, laminatträ, masonit, kabelbitar, vattenrör och gipsskivor.

  Även om det är tillåtet att elda måste man alltid ta hänsyn till väderleken som råder. Elda inte om det blåser mycket eller om markvegetationen är torr. Då kan okontrollerad brandspridning lätt ske. Kom också ihåg att vädret kan skifta snabbt. Man bör göra en egen bedömning om det är lämpligt att elda.

  Ha alltid släckutrustning tillgänglig, vattenslang och hinkar är lämpliga släckredskap. Även vid eldning i liten omfattning bör släckredskap finnas i närheten. Du kan till exempel använda en spade vid lägereldning.

  Elda inte så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.

  Eldning i större omfattning än lägereldning bör inte utföras efter solen gått ner. Andra kan uppfatta det som en nödsituation och larma räddningstjänsten.

  Använd inte bensin eller T-sprit för att påskynda eldning, det kan ge brännskador.

  Lämna aldrig elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en falnande brasa är att kratta isär glöden och hälla på ordentligt med vatten.

  Elden bör ha säkerhetsavstånd till byggnader. Minsta avstånd bör vara enligt följande: Gräseldning: 15 meter, eldning i mindre omfattning (ca 1 kvm): 15 meter och eldning i större omfattning: 50 meter.

  Arrangörer av större allmänna majbrasor bör kontakta räddningstjänsten.

  Källa: Räddningstjänsten

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons